Epilepsi belirli aralıklarla beynin  bilinç,davranış,hareket,duygu veya algılama fonksiyonlarının kısa bir süreyle bozulmasıyla ortaya çıkan stereotipik hareketlerin olduğu nöbetlerin tekrarlayarak görüldüğü kronik bir hastalıktır.Epilepsi nöbetleri aralıklarla ataklar biçiminde kendini gösterir. Nöbet beynin kontrol edilemeyen kuvvetli,ani ve hızlı anormal bir elektrik boşalımı sonucu oluşan kısa süreli ve geçici bir durumdur.Bu olay belirli aralıklarla tekrarlarsa epilepsi hastalığı düşünülür. Epilepsi halk arasında sara hastalığı adıyla tanınır.

GÖRÜLME SIKLIĞI:

Epilepsi çocukluk ve ergenlik çağında daha sık görülmekle birlikte her yaşta görülebilir. Ortalama olarak 100 kişiden birinde epilepsi hastalığı görülür.

EPİLEPSİYE YOL AÇAN NEDENLER:

-İdiopatik(nedenin belli olmadığı)

-Doğuştan oluşan bozukluklar(Konjenital malformasyonlar)

-Bebeklik ve çocukluk döneminde geçirilen havaleler.

-Beyine yeterli kan gitmesini önleyen durumlarda (İskemik lezyonlar)

-Beslenme ve metabolizma bozukluklarında

-Enfeksiyonlar(beyin enfeksiyonları veya diğer sistemik enfeksiyonlar sırasında ateş,genel durum bozukluğuna bağlı)

-Organik beyin hastalıkları(Beyin tümörleri,beyinde kitle etkisi yapan lezyonlar,beyin travmaları,beyin ameliyatlarından ve girişimlerinden sonra)

-İlaçlar,toksik maddeler

HASTALIĞIN TANISI:

Epilepsi hastalığının tanısı klinik olarak konur.

En ideali hastanın nöbetini doktorun görmesidir. Ancak çoğunlukla bu mümkün olamaz, bu nedenle doktor önce nöbeti gören kişilerden,anne-babadan,hastanın kendisinden nöbetin başlangıcı,sıklığı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi alır.Nöbetler değişik tiplerde olabilir.Nöbetin özelliklerine göre nöbet sınıflaması yapılır. Ayrıca gebelik,doğum,çocuğun gelişimi ve diğer aile bireylerinde nöbet olup olmadığı, başka bir hastalığının olup olmadığı gibi ayrıntılı bir hasta hikayesi alındıktan sonra hastanın fizik ve nörolojik muayenesi yapılır.

En önemlisi gerçek bir epileptik nöbetin diğer bayılma ile seyreden durumlardan ayırt edilmesidir.

Hastanın tanısını koyarken hikaye,muayene ve en son laboratuvar tetkikleri kullanılır.

-Kan tetkikleri

-EEG: Normal EEG veya Uzun süreli EEG-video monitorizasyon

-Beyin Manyetik rezonans(MR) incelemesi

TEDAVİ:

Epilepsi kompleks bir hastalık olduğundan doğru tedavi çok önemlidir. Bu bakımdan hastaların nöroloji doktorlarına mutlaka başvurmaları ve takip edilmeleri gerekmektedir.

*Genel esaslar: İdiyopatik epilepside tedavi öncelikle nöbetlerin kontrol altına alınmasıdır.Nedeni belli olan epilepsilerde yapılabildiği kadarıyla nedenin ve nöbetlerin tedavisi gereklidir.Hastanın normal yaşantısını sürdürmesi teşvik edilmelidir. Alkollü içkiler, uykusuzluk, aşırı çay,kahve ve kolalı içeceklerin içilmesi nöbetleri tetikleyebilir.

*Nöbet sırasında yapılacaklar: Neden ne olursa olsun,yapılacak iş nöbet sırasında kişinin kendine zarar vermesini engellemektir.Dili korumak için girişimlerde bulunulmamalı hastanın ağzına kaşık gibi cisimlerin sokulmasından kaçınılmalıdır. Uzun süren nöbetlerde hasta mutlaka acil servise götürülmelidir.

*İlaç tedavisi: Mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından başlanmalı ve takip edilmelidir.İlaçlar nöbet gelmemesini yada sayısının azalmasını sağlar.Ancak epilepsiyi tamamen iyileştiremez. İlaçlar düzenli ve mutlaka önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

*Cerrahi tedavi: Beyinde nöbet açısından lokal bir olay saptanır ise veya ilaç tedavisi ile nöbetleri kontrol altına alınamayan kişilerde  cerrahi düşünülebilir.