1.   Münevver Çelik , Tez Konusu: Medyan Sep incelemesinde N18 Yanıtının Orijinin Araştırılması, 1994

     
2.   Nihal Işık , Tez Konusu: Üst Motor Nöron Patolojilerinde F Dalgası Değişiklikleri: Görülme Sıklığı, Süre ve Amplitüdü;  Fasilitasyon ve Uyarı Frekansının Etkileri, 1994

     
3.   Fuldan Ergenekon-Aktaş, Tez Konusu: Distoni- Hemifasial Spazmlı Olgularda EMG Interferans Turns- Amplitüd Analiz Sonuçları, 1998

     
4.   Dilşad Türkdoğan, Tez Konusu: Epileptik Çocuklarda Olaya Bağlı Potansiyeller, 1999

     
5.    Engin Deniz, Tez Konusu: Tip II Diabetik Hastalarda Az Çalışılan Sinirlerde İletim Çalışmaları, 2000

     
6.   Berrin Tonyalı, Tez Konusu: Servikal Radikülopatilerde F Dalgası, H Refleksi ve Somatosensoriyel Uyandırılmış Potansiyeller, 2000

     
7.   Sibel Karşıdağ, Tez Konusu : Tip I  Diabetes Mellitus Hastalarında Erken Dönemde Görülen Nörofizyolojik Değişikliklerin Saptanması, 2001

     
8.   Aygün Akbay-Özşahin, Tez Konusu : Median Uyarımlı Servikal Yanıtlarda Metodolojik Çalışma, 2001

     
9.   Hande Türker, Tez Konusu : Multipl Sklerozlu Hastalarda Kısa Latanslı Somatosensoriyel Uyandırılmış Potansiyeller Ve Santral İletim Zamanı, 2001

     
10.  Hülya Demir, Tez Konusu : Servikal Radiküşopati ve/ veya Miyelopatilerde Median Uyarımlı Kısa Latanslı Somatosensoryel Uyandırılmış Potansiyeller, 2001

     
11.  Hanife Erkal, Tez Konusu: Servikal Uyandırılmış Somatosensoryel Potansiyellerde Metodolojik Çalışma, 2002

     
12.  Serpil Moralı, Tez Konusu: Bozulmuş Glukoz Toleransı Olan Hastalarda Sinir İleti İncelemeleri İle Erken Nöropati Varlığının Belirlenmesi, 2002