Dış ortamdan almış olduğumuz duysal bir uyarı bilincimizde algılanana kadar pek çok sinir ve çekirdeklerden oluşan uzun bir yolda ilerlemek zorundadır. Bu yolların tümünün sinir iletim çalışmaları veya görüntüleme yöntemleriyle her zaman aynı duyarlılıkla incelenebilmesi güçtür.Çeşitli hastalıklar ve dış etkenler sonucu bu yolda oluşan herhangi bir hasar Somatosensoryel uyandırılmış potansiyellerde latans uzamasına, gecikmeye neden olur. Duyu yolları, çekirdekler, talamokortikal yollar ve somatosensoryel korteks adı verilen  duysal yollar üzerinde bu yolla incelenmiş olur.


SEP kaydı yapılırken el ve ayaklardaki çevresel sinirler uyarılır ve kafa üzerindeki saçlı deride el ve ayağa uyan alanlara yapışitırılan elektrotlar ile bu potansiyeller kaydedilir. Kaydedilen potansiyellerin uyarıldığı noktadan kaydedildiği alana kadar'ki gidiş zamanı hesaplanır. Duysal yollarda bir etkilenme varsa bu potansiyeller kaybolur veya gidiş zamanları gecikir. Bu incelemede hastanın katılımı EMG’ ye göre daha azdır. İnvaziv olmayan, travmatik olmayan , iyi tolere edilen tehlikesiz bir testtir.Kendisi tek başına tanı koydurucu olmamakla birlikte hasta kliniği ve diğer testlerle birlikte kullanılarak tanıyı desteklemesi amaçlanır. Kullanım alanları ;


1 ) Çevresel sinir sistemi hastalıkları

2 ) Çevresel sinir kesileri

3 ) Omurilik yaralanmaları

4 ) Omurilik hastalıkları ve tümörleri

5 ) Skolyoz

6 ) Multipl Skleroz (MS)